Hitta din kropps inre balans hos Monika Ekman

balanssten

Vad är KranioSakral terapi

DENNA VARSAMMA MEN ÄNDÅ DJUPGÅENDE TEKNIK utvecklades av William Garner Sutherland, PhD, och en grupp Osteopater i U.S.A. under mitten av 1900-talet. Det upptäcktes att skarvarna mellan de olika skallbenen inte växer samman under livets gång vilket dessförinnan var den allmänna uppfattningen, de förblir flexibla och kan manipuleras genom tryck. En ny fysiologisk rytm påvisades också (den KranioSakrala rytmen) vilket har sitt ursprung i det autonoma nervsystemet (ANS). Denna rytm påverkar vårt välmående samt kroppens nivå av stress och avspänning. Dr Sutherland utvecklade tekniker att manipulera skallbenen och den KranioSakrala rytmen för att åtgärda stressrelaterade symptom och åkommor orsakade av obalanser i nervsystemet.

ETT NORMALT NERVSYSTEM KAN UNDER NORMALA OMSTÄNDIGHETER klara av stora påfrestningar. Men vid en mycket stark chock eller trauma, fysisk eller emotionell, eller vid långvarig stress kan nervsystemet låsa fast sig i ett kroniskt chocktillstånd. Fastlåsningen är fysisk men kan orsaka många olika symptom och sjukdomstillstånd, både fysiska och mentala och känslomässiga. Genom att korrigera och frigöra spänningar i strukturerna som omger nervsystemet kan KranioSakral terapi åtgärda fastlåsningen.